Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θ-ink: το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντελεστές ΕΦΑΠΑ

Υπεύθυνες Έργου

Μαρία Λιάσκα, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Σοφία Παπιδά, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων – Μουσειολόγος

Επιμέλεια και Δημιουργία Περιεχομένου

Μαρία Λιάσκα, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Σοφία Παπιδά, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων – Μουσειολόγος
Μαρία – Άννα Ιωσηφίδου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Πηνελόπη Καλλιγέρου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Ειρήνη Μουσλή – Καραγιώργου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Ειρήνη Χατζοπούλου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος

Συντελεστές ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ

Υπεύθυνος Έργου

Γιάννης Λαδάς

Επιστημονική Επιμέλεια

Θεοδώρα Αγγελοπούλου

Προγραμματισμός Εφαρμογής

Στάθης Γεωργίου
Γιάννης Λαδάς
Αλέξανδρος Δαβάκης
Ανδρέας Ξερουδάκης

Σχεδιασμός και Γραφιστική Επιμέλεια

Τέρψη Κρεμαλή
Μαργαρίτα Σιμοπούλου

Γραφιστικές Αναπαραστάσεις

Μαργαρίτα Σιμοπούλου

3D αναπαραστάσεις

Δημήτρης Τσαλκάνης
Ανδρέας Ξερουδάκης

Επιμέλεια Πολυμεσικού Περιεχομένου

Θεοδώρα Αγγελοπούλου
Αλέξανδρος Δαβάκης
Χρήστος Αγγελίδης

Φωτογραφίες

Αναστασία Βλαχάκη