Κεραμεικός

Κεραμεικός, το κάλλιστον προάστειον κατά τον Θουκυδίδη, αποτελεί μικρό μόνο μέρος του αρχαίου αττικού δήμου των Κεραμέων, ενός από τους μεγαλύτερους της αρχαίας Αθήνας. Την περιοχή του Κεραμεικού, διέσχιζε ο Ηριδανός ποταμός, ο οποίος πλημμύριζε συνεχώς και δεν ευνοούσε την κατοίκηση. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, υπήρξε περιοχή εγκατάστασης αγγειοπλαστών και αγγειογράφων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ για να επωφεληθούν από το πλούσιο σε άργιλο έδαφος. Με την πάροδο του χρόνου και την εξαιρετική φήμη που απέκτησε, ο Κεραμεικός  εξελίχθηκε στον κύριο τόπο παραγωγής των περίφημων αττικών αγγείων. Παράλληλα, άρχισε να χρησιμοποιείται ως χώρος ταφής, και σταδιακά έγινε το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας.

Στον Δρόμο και στο Δημόσιο Σήμα η αθηναϊκή πολιτεία τιμούσε με επιτάφιους λόγους και αγώνες τους νεκρούς της και με λαμπρές γιορτές τους θεούς, ιδιαίτερα την πολιούχο θεά Αθηνά με την πολυδάπανη πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων, που ξεκινούσε από το Πομπείο, στον Έσω Κεραμεικό. Εδώ επίσης, η νεοσύστατη αθηναϊκή δημοκρατία του 5ου αι. π.Χ. άφησε μαρτυρίες για ένα ισχυρό «όπλο» της, τον οστρακισμό. Όλα τα ιδανικά, οι αξίες, το πνεύμα της αρχαίας Αθήνας, όπως αυτά μάς αποκαλύπτονται μέσα από τα περίφημα επιτύμβια γλυπτά και επιγράμματα, αλλά και από τα πανέμορφα αττικά αγγεία, συμπυκνώνονται στον Κεραμεικό.